Faaborg Havn

Faaborg Havn
Faaborg Havn 55º 05,6' N 10º 14,4' E

For navigering og sejlads henvises til kort og håndbøger udgivet af Kort & Matrikkelstyrelsen. Søkort 170

Faaborg Lystbådehavn er en moderne havn med 200 pladser samt erhvervs- og gæstehavn med 150 pladser. Faaborg trafikhavn er under kraftig modernisering, så den del er ikke helt korrekt i øjeblikket.

 • Faste pladser ca. 200 i marina
 • Gæstepladser 150 i erhvervs og gæstehavn
 • A: Marina.
 • B: Gl. havn.
 • C: Havnekontor.
 • D: Toilet og bad.
 • E: Telefon.
 • F: Toilet, bad, vaskemanskine og tørretumbler.
 • G: Træskibsplads.
 • H: Diesel og sejlerudstyr.
 • I: Slæbested.
 • J: Mastekran.
 • K: Toilet, bad og telefon.
 • L: Kran 6 t. hånddrevet.
 • M: Færge til Bjørnø.
 • N: Grill.
 • O: Færger til Søby, Lyø og Avernakø.
 • Diesel fra bro og tankvogn.