Rudkøbing Lystbådehavn 54º 56,4' N 10º 42,5' E

Lunkebugt - LangelandLunkebugt - LangelandRudkøbing LystbådehavnRudkøbing LystbådehavnRudkøbing Lystbådehavn er beliggende syd for Langelandsbroen på Langelands vestkyst ved Rudkøbingløbet, hvor der kan løbe en stærk strøm.
Rudkøbing er en gammel Købstad, hvilket bestemt ikke betyder at tiden er stået stille. Det får man et klart indtryk af når man spadserer den smukke vej fra lystbådehavnen - krydser Havnegade - går gennem Ørstedparken, videre ad den idylliske Ramsherred til Gåsetorvet, hvor en af kommunens berømte sønner - H.C. Ørsted troner på sin stensøjle Rudkøbings nye lystbådehavn blev anlagt i 1989 og i daglig tale kaldet "Skudehavnen". Havnen er beliggende midt på langelands østkyst ved Rudkøbing Løb og tæt på Langelandsbroen. Lystbådehavnen er blevet målet for mange sejlende gæsten, der nyder de lækre faciliteter og den smukke gamle by med toppede brosten og velassorterede forretninger
Ærø Færgerne
Færgefart til Strynø
 • Ejer: Langeland kommune.
 • Havnekontoret:
 • tlf. +45 63511170 Fax +45 63511171
 • VHF kanal
 • E-Mail
 • Havnemester:
 • Åbningstider:
 • Største skibe der kan besejle havnen er ca.: 82m lang og 17m bred.
 • Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m. Vinde mellem NW og NE giver indtil 0,6 m højvande og vinde mellem S og SW indtil 1,2 m lavvande.
 • Strømmen i Rudkøbing Løb Med roligt vejr skifter strømmen regelmæssigt hver 6. time. Strømmen løber tværs forbi indløbet til havnen.
 • Fartbegrænsning 3 knob.
 • Kabler og ledninger Se kort 172.
 • Afmærkning: Rudkøbing Løb, der N- og S-fra fører til havnen, er godt afmærket for både dag- og natsejlads. Se kort 172..
 • Oversigtskort
 • Bemærk: Ved ankomst kontakt havnekontoret for at få udleveret adgangskode til toilet og bad.
 • Se strømtabel.
Takster pr. døgn: År 2007
Længde:Takst Kr.
Indtil 8 m,-
8 - 10 m ,-
10 - 13 m,-
13 - 15 m   ,-
Over 15 m ,-
Lejrskoleskibe ,-
FlerskrogsskibeLængde + 50%